Remote cổng xếp bai sheng – BS-T15

Remote cổng xếp bai sheng – BS-T15

SKU: remote-cong-xep-bai-sheng-bs-t15 Categories: , Tag:

Description

Remotes điều khiển từ xa baisheng BS-T15, Hoạt động bằng tần sóng 433Mh, điều khiển cho motor cửa cổng lùa hoặc motor cửa cổng mở cánh.

Có 4 nút lệnh điều khiển chạy cổng. Đèn LED hiện thị màu xanh dương, sử dụng pin tròn.

Remotes điều khiển từ xa baisheng BS-T16, Hoạt động bằng tần sóng 315Mh, điều khiển cho cửa cổng xếp…

Có  3 nút lệnh điều khiển chạy cổng. Đèn LED hiện thị màu xanh lá, sử dụng pin tròn.

Rồ mót điều khiển từ xa baisheng BS-T19, Hoạt động bằng tần sóng 433Mh, điều khiển cho mô tơ cổng xếp, mô tơ cổng trượt hay mô tơ mở cánh tự động…

Có 4 nút lệnh điều khiển chạy cổng. Đèn LED hiện thị màu đỏ, sử dụng pin tròn.

Rồ mót điều khiển từ xa baisheng BS-T18, Hoạt động bằng tần sóng 433Mh, điều khiển cho motor cổng xếp, motor cổng trượt hay motor mở cánh tự động…

Có 4 nút lệnh điều khiển chạy cổng. Đèn LED hiện thị màu trắng, sử dụng pin tròn.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Remote cổng xếp bai sheng – BS-T15”